Farsi Components

   خانه  |   محصول‌ها  |   پايين‌گذاری  |   سفارش خريد  |   پشتيبانی  |   تماس

  English  

محصول‌ها:

راهکارهای تاريخ هجری شمسی
روال‌های پايه‌ای تاريخ
فيلدهای تاريخ شمسی
انتخاب‌گر تاريخ-زمان
انتخاب‌گر تاريخ-زمان (DB)
انتخاب‌گر تاريخ-زمان کامل
انتخاب‌گر تاريخ-زمان کامل (DB)
تقويم ماهانه

نمايش‌گر تصوير پيشرفته
داده‌پيمای دو جهته رايگان
ليست‌باکس کشيدنی رايگان

Get Firefox!
محصول ها  >  راهکارهای تاريخ هجری شمسی

انتخاب‌گر تاريخ-زمان توسعه يافته (DB)

TDBExShDatePicker

TDBExShDatePicker نگارش data-aware از انتخاب‌گر تاريخ-زمان توسعه يافته است و می‌تواند به فيلدهای تاريخ، زمان، تاريخ-زمان و رشته حرفی متصل شود. فقط کامپوننت را روی فرم انداخته و خاصيت‌های DataSource و DataField را مقداردهی کنيد و از ويژگی‌های کنترل انتخاب‌گر تاريخ-زمان توسعه يافته بهره ببريد.

در نگارش ۲ چه چيزی جدید است؟

 • کاربر می‌تواند به دلخواه مقدارها را به صورت هجری شمسی يا ميلادی وارد کند.
 • مشخص کردن ضرورت وارد کردن مقدار برای فيلدهای Required با کشيدن خط چين قرمز (HighlightRequired)
 • لغو ويرايش مقدار فيلد با کليد Escape حتی در حالتی که فرم دارای دکمه Cancel است.
 • توانايی ذخيره مقدارهای تاريخ/زمان در فيلد رشته حرفی با قالب دلخواه.

کاربردهای اصلی:

 • نمايش و ويرايش مقدارهای تاريخ-زمان هجری شمسی در کاربردهای بانک اطلاعاتی.

نکات برجسته:

 • پشتيبانی فيلدهای نوع Date، DateTime و String.
 • مانند کنترل‌های data-aware بومی به data source متصل می‌شود.

ويژگی‌ها:

 • تمامی ويژگی‌های کنترل انتخاب‌گر تاريخ-زمان توسعه يافته.
 • اتصال به داده از طريق جفت خاصيت‌های DataSource و DataField.
 • امکان اتصال به فيلدهای تاريخ، زمان، و تاريخ-زمان.
 • امکان اتصال به فيلدهای رشته حرفی، با سايزهای مختلف به طور هوشمندانه.
 • پشتيبانی مقدارهای تهی.
 • مرتبط کردن مقدارهای تهی با چک باکس وقتی در حالت دارای چک باکس باشد.
 • يادداشت: به کلاس فيلدهای تاريخ-زمان هجری شمسی وابسته نيست.

به بالای صفحه
   © Copyright 2001-2008 Amir Rahimi Farahani. All rights reserved.