Farsi Components

   خانه  |   محصول‌ها  |   پايين‌گذاری  |   سفارش خريد  |   پشتيبانی  |   تماس

  English  

محصول‌ها:

راهکارهای تاريخ هجری شمسی
روال‌های پايه‌ای تاريخ
فيلدهای تاريخ شمسی
انتخاب‌گر تاريخ-زمان
انتخاب‌گر تاريخ-زمان (DB)
انتخاب‌گر تاريخ-زمان کامل
انتخاب‌گر تاريخ-زمان کامل (DB)
تقويم ماهانه

نمايش‌گر تصوير پيشرفته
داده‌پيمای دو جهته رايگان
ليست‌باکس کشيدنی رايگان

Get Firefox!
محصول ها  >  راهکارهای تاريخ هجری شمسی

يونيت ShDateUtils

روال های پايه ای تاريخ برای تقويم هجری شمسی (جلالی)

يونيت ShDateUtils پشتيبانی تاريخ هجری شمسی در دلفی را فراهم می‌کند. با کمک روال‌های اين يونيت قادر خواهيد بود مقدارهای تاريخ-زمان هجری شمسی را در نوع TDateTime نگهداری کرده، آنها را نمايش داده، يا اجازه ويرايش دهيد و يا روی آنها به سادگی محاسبه انجام دهيد.

اين يونيت با پياده‌سازی توابع بنيادی برای کد کردن يک تاريخ هجری شمسی در يک مقدار TDateTime و از کد خارج کردن آن، با محاسبات دقيق تقويمی، امکان استفاده از نوع استاندارد TDateTime برای تاريخ هجری شمسی را فراهم می‌آورد.
سپس با ارايه توابع تبديل TDateTime به رشته، نمايش تاريخ به صورت هجری شمسی - و با فرمت دلخواه - را ميسر می‌سازد. از آن‌سو با توابع تبديل رشته به TDateTime تبديل مقدارهای تاريخ-زمان هجری شمسی وارد شده توسط کاربر - يا موجود به صورت رشته - به نوع TDateTime را پشتيبانی می‌کند. شما نيازی به بررسی اعتبار مقدار وارد شده توسط کاربر نخواهيد داشت؛ بررسی صحت و اعتبار تاريخ در اين توابع انجام شده و درصورت وجود خطا استثنا ايجاد می‌شود.

با اين روش نيازی به توابع تبديل تاريخ بين تقويم‌ها وجود ندارد و با داشتن تاريخ در يکی از تقويم‌ها کافی است آن را در TDateTime کد کنيد و با داشتن مقدار به صورت TDateTime می‌توانيد آن را در هر يک از تقويم‌ها از کد خارج کنيد يا به رشته تبديل کنيد.

در نگارش ۲ چه چيزی جدید است؟

 • تابع‌های انتخاب فيلد، آغاز/پايان، اين از آن، افزايش/کاهش فيلدهای تاريخ/زمان
 • نگارش Thread-Safe برای تابع‌های اصلی (دلفی 7 به بعد)
 • مجموعه کاملی تابع‌های کاربردی تاريخ-زمان هجری شمسی (بيش از 80 تابع)

کاربردهای اصلی:

 • فراهم ساختن امکان استفاده از نوع TDateTime با تاريخ هجری شمسی.
 • پشتيبانی پردازش‌های مرتبط با مقدارهای تاريخ-زمان هجری شمسی.
 • اين يونيت زيربنای تمام کامپوننت‌های بسته "راهکارهای تاريخ هجری شمسی" است.

نکات برجسته:

 • توسعه سريع کاربرد (RAD) در کاربردهای شامل مقادير تاريخ-زمان هجری شمسی.
 • استفاده از نوع استاندارد داده برای ذخيره مقادير تاريخ و تاريخ-زمان.
 • محاسبات بسيار دقيق تقويمی.

ويژگی‌ها:

 • امکان به کارگيری TDateTime با تاريخ هجری شمسی.
 • کاملا استاندارد و سازگار با روال‌های تاريخ-زمان موجود در دلفی.
 • نمايش مقدارهای تاريخ-زمان با فرمت‌های دلخواه و به سادگی.
 • عدم نياز به کد نويسی جهت بررسی اعتبار مقدار تاريخ وارد شده توسط کاربر.

روال های بنيادی:

 • کد کردن روز-ماه-سال هجری شمسی در TDateTime.
 • از کد خارج کردن TDateTime به روز-ماه-سال هجری شمسی.
 • تبديل TDateTime به رشته با امکان فرمت‌دهی برای مقاصد نمايش.
 • تبديل مقدارهای تاريخ-زمان از String به TDateTime، هوشمندانه و با بررسی اعتبار.
 • محاسبات شماره هفته‌ها.
 • + بيش از ۸۰ تابع تاريخ-زمان کاربردی ديگر.

چند مثال:

Label1.Caption := ShDateToStr(Date); //نمايش امروز
ShDateTimeToStr(Now); //نمايش تاريخ و زمان جاری
ShFormatDateTime(MyFormat, MyDate); //تاريخ با قالب
MyDate := ShStrToDate(Edit1.Text); //گرفتن تاريخ
MyDate := MyDate + 15; //پانزده روز بعد


به بالای صفحه
   © Copyright 2001-2008 Amir Rahimi Farahani. All rights reserved.