Farsi Components

   خانه  |   محصول‌ها  |   پايين‌گذاری  |   سفارش خريد  |   پشتيبانی  |   تماس

  English  

محصول‌ها:

راهکارهای تاريخ هجری شمسی
روال‌های پايه‌ای تاريخ
فيلدهای تاريخ شمسی
انتخاب‌گر تاريخ-زمان
انتخاب‌گر تاريخ-زمان (DB)
انتخاب‌گر تاريخ-زمان کامل
انتخاب‌گر تاريخ-زمان کامل (DB)
تقويم ماهانه

نمايش‌گر تصوير پيشرفته
داده‌پيمای دو جهته رايگان
ليست‌باکس کشيدنی رايگان

Get Firefox!
محصول ها  >  راهکارهای تاريخ هجری شمسی

تاريخچه نگارش‌ها

نگارش ۲.۱.۲۵ ادامه...

نگارش 1.2 (ساخت 14ب - 12 خرداد 1385)

 • رفع شد: فيلدهای ShDate در BDS IDE گاهی موجود نيستند.

نگارش 1.2 (ساخت 13 - 3 اسفند 1384)

 • اشکال تايپ تاريخ امروز در کنترل‌های DBShDate وقتی مقدار فيلد تهی است رفع شد.

نگارش 1.2 (ساخت 13 - 24 بهمن 1384)

 • پشتيبانی سی++ بيلدر 2006.

نگارش 1.2 (ساخت 12 - 18 بهمن 1384)

 • پشتيبانی دلفی 2006.

نگارش 1.2 (ساخت 11 - 26 خرداد 1384)

 • پشتيبانی تم های XP در دلفی 7 به بعد.
 • اشکال نمايش خالی در هنگام تايپ تاريخ امروز رفع شد.

نگارش 1.1 (ساخت 10 - 19 بهمن 1383)

 • پشتيبانی دلفی 2005.

نگارش 1.1 (ساخت 9 - 2 مرداد 1383)

 • يژگی BorderStyle اضافه شد.
 • اشکال ناشی از ويرايشگر سال در کاربردهای MDI رفع شد.
 • اشکال در هنگام استفاده درون DBGridهای شخص ثالث رفع شد.
 • ثابت های نام های ماه/روز به متغير تبديل شد.

نگارش 1.1 (ساخت 8 - 14 دی 1382)

 • اشکال رخداد ExShDatePicker.OnExit رفع شد.

نگارش 1.1 (ساخت 7 - 8 مرداد 1382)

انتخابگر تاريخ (ساخت 12):

 • دو خاصيت جديد معرفی شدند: AllowNull و IsNull برای پشتيبانی عدم انتخاب تاريخ.
 • اشکال خاصيت Ctrl3D رفع شد.
 • مقادير پيش فرض خاصيت های TabStop و AutoSize برابر True قرار داده شدند.

انتخابگر تاريخ توسعه يافته (ساخت 9):

 • پشتيبانی AllowNull و IsNull.

تقويم ماهانه (ساخت 24):

 • خاصيت FirstWeek حذف شد. مقدار fwDefault استفاده خواهد شد.
 • AdjustSize برای داشتن دقت بيشتر تغيير کرد.
 • TNotifyChangingEvent به TMCChangingEvent تغيير نام يافت.
 • متد عمومی جديد InvalidateDay، جهت درخواست رسم مجدد روزهای خاص.

انتخابگر تاريخ (DB) (ساخت 7):

 • ايجاد سازگاری با انتخابگر تاريخ ساخت 12 - بکارگيری خاصيت IsNull.
 • باگ در انتخاب امروز از طريق دکمه وسط ماوس رفع شد.
 • باگ در CutToClipboard رفع شد.

انتخابگر تاريخ توسعه يافته (DB) (ساخت 5):

 • ايجاد سازگاری با انتخابگر تاريخ ساخت 12 - بکارگيری خاصيت IsNull.
 • نقص رسم دوباره محتويات در زمان تغيير وضعيت datalink.active رفع شد.

فيلدهای تاريخ-زمان هجری شمسی (ساخت 3):

 • بدون تغيير از نگارش 1.0.6.

روال های تاريخ-زمان هجری شمسی (ساخت 3):

 • بدون تغيير از زمان نگارش 1.0.6.

به بالای صفحه
   © Copyright 2001-2008 Amir Rahimi Farahani. All rights reserved.