Farsi Components

   خانه  |   محصول‌ها  |   پايين‌گذاری  |   سفارش خريد  |   پشتيبانی  |   تماس

  English  

محصول‌ها:

راهکارهای تاريخ هجری شمسی
روال‌های پايه‌ای تاريخ
فيلدهای تاريخ شمسی
انتخاب‌گر تاريخ-زمان
انتخاب‌گر تاريخ-زمان (DB)
انتخاب‌گر تاريخ-زمان کامل
انتخاب‌گر تاريخ-زمان کامل (DB)
تقويم ماهانه

نمايش‌گر تصوير پيشرفته
داده‌پيمای دو جهته رايگان
ليست‌باکس کشيدنی رايگان

Get Firefox!
محصول ها  >  راهکارهای تاريخ هجری شمسی

درباره TDateTime

در دلفی نوع داده مورد استفاده در VCL و CLX برای مقدارهای تاريخ و زمان نوع TDateTime است. نوع TDateTime معادل يک عدد از نوع Double است که بخش صحيح آن برای نگهداری مقدار تاريخ و بخش اعشاری آن برای نگهداری مقدار زمان استفاده می‌شود و تاريخ و زمان را با هم و در يک مقدار بسته نشان می‌دهد. در ارسال و دريافت پارامترها و برای دسترسی به مقادير تاريخ-زمان و همچنين انجام محاسبات از مقدار کدشده تاريخ-زمان به صورت نوع TDateTime استفاده می‌شود. در هنگام نياز به نمايش مقدار تاريخ-زمان به کاربر مقدار TDateTime از طريق توابع درنظر گرفته شده به رشته حرفی تبديل می‌شود و برای بازتبديل يک مقدار تاريخ-زمان به صورت رشته به يک TDateTime نيز توابع مورد نياز فراهم شده‌اند.

تقويم مورداستفاده در پياده‌سازی پشتيبانی تاريخ-زمان در دلفی تقويم ميلادی (گرگوريان) است. با اين حال نوع TDateTime مستقل از نوع تقويم و محاسبات حاکم بر آن است و نقش اصلی را توابع کد کردن و از کد خارج کردن ايفا می‌کنند. يونيت ShDateUtils با پياده‌سازی اين توابع برای تقويم جلالی (هجری شمسی) امکان به‌کارگيری نوع TDateTime با تاريخ هجری شمسی را ميسر می‌کند.

نوع TDateTime:

  • type TDateTime = type Double
  • بخش صحيح يک مقدار TDateTime تعداد روزهايی است که از تاريخ 12/30/1899 مطابق با ۱۲۷۸/۱۰/۰۹ گذشته‌اند. بخش اعشاری يک مقدار TDateTime کسری از يک روز 24 ساعته است که سپری شده.
  • چند مثال از مقدارهای TDateTime و تاريخ و زمان‌های متناظر با آن‌ها:

 0      12/30/1899 12:00 am   1278/10/09 12:00 am
 2.75   01/01/1900 06:00 pm   1278/10/11 06:00 pm
-1.25   12/29/1899 06:00 am   1278/10/08 06:00 am
35065   01/01/1996 12:00 am   1374/10/11 12:00 am


به بالای صفحه
   © Copyright 2001-2008 Amir Rahimi Farahani. All rights reserved.