Farsi Components

   خانه  |   محصول‌ها  |   پايين‌گذاری  |   سفارش خريد  |   پشتيبانی  |   تماس

  English  

محصول‌ها:

راهکارهای تاريخ هجری شمسی
روال‌های پايه‌ای تاريخ
فيلدهای تاريخ شمسی
انتخاب‌گر تاريخ-زمان
انتخاب‌گر تاريخ-زمان (DB)
انتخاب‌گر تاريخ-زمان کامل
انتخاب‌گر تاريخ-زمان کامل (DB)
تقويم ماهانه

نمايش‌گر تصوير پيشرفته
داده‌پيمای دو جهته رايگان
ليست‌باکس کشيدنی رايگان

Get Firefox!
محصول ها  >  راهکارهای تاريخ هجری شمسی  >  کلاس فيلدهای تاريخ-زمان

درباره فيلدهای تاريخ-زمان

در استاندارد SQL سه نوع فيلد برای ذخيره‌سازی تاريخ‌ها و زمان‌ها وجود دارد:

  • DATE: مقدارهای نوع تاريخ را ذخيره می‌کند.
  • TIME: مقدارهای نوع زمان را ذخيره می‌کند.
  • TIMESTAMP: مقدارهای نوع تاريخ و زمان را ذخيره می‌کند.

در ديتابيس‌های مختلف اين نوع داده‌ها پشتيبانی شده اند، البته هر نسخه شيوه پياده‌سازی و ذخيره‌سازی مربوط به خود را دارد.

برخی فايده‌های به‌کارگيری نوع فيلد تاريخ-زمان به جای رشته حرفی عبارتند از:

  • ديتابيس‌های شما در کار با مقدارهای تاريخ و تاريخ-زمان استاندارد خواهند بود.
  • امکان استفاده از توابع تاريخ، مانند مقايسه با تاريخ امروز، در پرس و جوها وجود خواهد داشت.
  • اين نوع فيلدها هميشه حاوی مقدارهای معتبر تاريخ-زمان هستند. اين مقدارها عام بوده و به هيچ تقويمی وابسته نيستند.
  • فيلدهای تاريخ-زمان بخاطر داشتن تاريخ و زمان تحت يک موجوديت و امکان انجام محاسبات رياضی تاريخ-زمان روی آن‌ها، کاربردهای زيادی دارند.
  • محاسبات با فيلدهای تاريخ و تاريخ-زمان به سادگی امکان‌پذير است در حالی که با فيلدهای رشته ای اين‌طور نيست. برای مثال اختلاف بين مقدار دو فيلد تاريخ می‌تواند از "فيلد1 - فيلد2" پيدا شود، يا می‌توان تعداد روز يا مقدار زمان دلخواهی را به مقدار يک فيلد تاريخ يا تاريخ-زمان اضافه کرد.
  • اين تنها راه حل است وقتی کاربردهايی می‌نويسيد که با هر دو تقويم کار می‌کنند. برای داشتن هر دو نمايش هجری شمسی و ميلادی نيازی به روال‌های تبديل نخواهيد داشت.
  • می‌توانيد از مزايای کلاس فيلدهای تاريخ-زمان هجری شمسی در دلفی بهره بريد.

به بالای صفحه
   © Copyright 2001-2008 Amir Rahimi Farahani. All rights reserved.